Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.

Kurs

Vi forsøker å nå enda flere ungdom ved å være mye ute på skoler, fritidsklubber og andre plasser hvor ungdommer er. Vi kommer gjerne en tur for å informere om UngInfo hos dere!

Forvirra? – om å velge veien videre

Ungdom som skal ta valg kjenner seg ofte igjen i ordet Forvirra. Kursene om å «velge veien videre» heter derfor nettopp “Forvirra?”. UngInfo holder dette kurset for flere hundre skoleelever hvert år, og får svært god tilbakemelding fra elever, lærere og rådgivere. Kurset er gratis.

Alle kursene holdes av UngInfos ansatte, som er unge mennesker som selv har stått ovenfor slike «veien videre-valg» for ikke lenge siden. Vi er oppdatert på skolesystemet og har oversikt over regler og unntaksregler, men fokuserer på å formidle informasjon på en enkel og uformell måte. Å komme i prat med elevene vektlegges, og vi legger opp til spørsmål underveis. Vi tilpasser kurset til den enkelte klasse, utfra antall elever, hvor mye de kan fra før, hva de er opptatt av m.m.

Kurset varer i utgangspunktet 45 minutter, og fungerer best når det holdes for én skoleklasse (maks 30) om gangen. Det kan også holdes for større grupper, men vil da få en litt annen form.

Kursvariant 1: «Om å velge videregående skole»

 • Passer for 9.klasser på vårhalvåret og for 10.klasser på høsten
 • Kan gjerne brukes som en del av faget utdanningsvalg (UTV)
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om forskjell på yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

Kursvariant 2: «Om å velge veien videre på yrkesfag»

 • Passer både for Vg1 yrkesfag som skal velge retning videre, og Vg2 yrkesfag som skal velge lærling eller påbygging
 • Kan gjerne brukes som en del av faget prosjekt til fordypning (PTF)
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om påbygg og lærlingtid, samt noe om muligheter innenfor høyere utdanning
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

Kursvariant 3: «Om å velge høyere utdanning»

 • Passer for elever på studieforberedende utdanningsprogram Vg2 på våren og for Vg3 på høsten
 • Kan gjerne brukes i forbindelse med karrieredager eller f.eks. som forberedelse til utdanningsmesse
 • Øvelser på det å ta valg
 • Informasjon om muligheter innenfor høyere utdanning
 • Eksempler, bilder og deling av egen erfaring
 • God tid til å stille spørsmål

For mer informasjon eller bestilling av kurs send inn skjema her.

Jobb

UngInfo holder jobbsøkerkurs ut i fra DITT ønske og behov. Vi holder både korte jobbsøkerkurs ungdomsskoleklasser med fokus på hvordan man for eksempel kan skaffe seg sommerjobb, og lengre kurs for folkehøgskoleelever hvor man går nøye igjennom hvordan skrive CV og søknad.

Andre aktuelle temaer på et jobbsøkerkurs, kan være: Hvor finner man ledige jobber? Hva slags rettigheter har man som arbeidstager? Hva skal stå i en kontrakt? Hvordan søker man? Hva skjer på et intervju? Hvilke jobber kan man ta som 16-åring?

For mer informasjon eller bestilling av kurs send inn skjema her.

INFORMASJONSRUNDE OM UNGINFO TIL skolen deres

Vi holder gjerne presentasjonsrunder om UngInfos tilbud til ungdom i klassene. Disse rundene tar alt fra 10 til 30 minutter etter hva som passer for klassene vi besøker. Ofte har man brukt fagene utdanningsvalg (UDV) eller samfunnsfag til dette. Presentasjonsrundene kan kombineres med at vi har en informasjonsstand med vårt informasjonsmateriell i påfølgende midttime/storefri. Alt er gratis for skolene vi besøker!
Er dere interesserte i å få besøk av oss?

For mer informasjon eller bestilling send inn skjema her

Medlem i en organisasjon?

For deg som allerede er organisert eller ønsker å vite mer om ungdomsorganisasjonene i Oslo, besøk gjerne UngOrg (barne- og ungdomsorganisajonene i Oslo) sine nettsider. UngOrg tilbyr også en rekke kurs som du kan lese mer om på nettsiden: www.ungorg.no

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Nyhetsbrev

Abboner på vårt nyhetsbrev.
Klikk her

Brosjyrer

Sjekk ut våre nedlastbare brosjyrer her:
Brosjyrer