Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Utdanning i utlandet

Kunne du tenke deg å ta hele eller deler av utdanningen din i utlandet? Les videre for å finne ut mer om mulighetene, enten du går på videregående skole eller høyere utdanning.

Sist oppdatert: 22.8.2017

(Informasjon om høyere utdanning i utlandet finner du lenger ned på siden)

Lånekassen

Uansett hvor lenge og hva du ønsker å studere i utlandet, er det viktig å sjekke om du har mulighet for å få støtte fra Lånekassen. Ikke bare gir dette deg mulighet for lån og stipend, men det er også et kvalitetsstempel og sier noe om at denne utdanningen også blir verdsatt i Norge. Her kan du søke etter studieland, lærested og/eller fagretning for å finne ut om de er godkjent av Lånekassen. Finner du ikke utdanningen din i databasen, kan du be Lånekassen om en forhåndsvurdering for å få vite om den er støtteberettiget. Har du bare tenkt å ta deler av studiet ditt i utlandet, kan andre regler gjelde.

Les mer om dette under Utdanning i utlandet på Lånekassens nettsider.


Videregående i utlandet

Du har mulighet til å ta hele eller deler av den videregående utdanningen din i utlandet, enten du går studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram.

Kort sagt har du disse mulighetene til å ta videregående i utlandet:

  • Hele eller deler av videregående i et annet land innenfor Norden
  • Hele eller deler av videregående i Frankrike
  • Vg2 og Vg3 ved United World Colleges
  • Vg2 som utvekslingsstudent, dersom du går et studieforberedende utdanningsprogram
  • Hele eller deler av lærlingtiden din i utlandet, dersom du går yrkesfag
  • Utveksle i regi av skolen din, til en samarbeidsskole i utlandet – enten du får yrkesfag eller studieforberedende (les mer om dette under “Utenlandstilbud i regi av Osloskolen” lenger nede på siden)

Trykk deg videre på disse sidene for å få mer informasjon om hvilke organisasjoner du kan reise gjennom, hva som er viktig å tenke på før du drar osv. Snakk med rådgiver på skolen din om mulighetene dine, og ta gjerne kontakt med UngInfo for mer informasjon.

Hele utdanningen i utlandet – studieforberedende og yrkesfag innenfor Norden
Du har muligheten til å søke deg inn på andre videregående skoler i Norden – altså landene Danmark, Finland, Island og Sverige. Du vil ha samme rett til videregående opplæring som disse landenes egne statsborgere. Dette gjelder både studieforberedende og yrkesfag. Lånekassen kan gis støtte til videregående utdanning i Norden ved godkjente læresteder. Les mer om dette på Hallo Norden.

Hele utdanningen i utlandet – studieforberedende utenfor Norden
Du kan ta studieforberedende utdanningsprogram ved internasjonale skoler som franske lyceer og United World Colleges, eller ved en norsk skole i utlandet. For mer informasjon – ta direkte kontakt med skolene.

Utvekslingselev på videregående
Som utvekslingselev går du ett år på skole i et annet land og bor hos en vertsfamilie. Du går på en videregående skole i nærmiljøet, og følger vanlig undervisning på det språket de snakker i det landet.

For å bli utvekslingselev må du være mellom 15 og 19 år. Du kan ha rett til økonomisk støtte fra Lånekassen hvis du reiser gjennom et godkjent utvekslingsprogram i Vg2. Slike programmer arrangeres av en godkjente utvekslingsorganisasjoner, som du finner en liste på her. Noen skoler har også egne samarbeidsprosjekter som du kan reise gjennom. Snakk med rådgiver på skolen din for å få mer informasjon om dine muligheter.

Organisasjoner du kan reise gjennom

En fullstendig liste over godkjente utvekslingsorganisasjonen og mer nyttig informasjon om å utveksle finner du på Lånekassens nettsider. Her er noen av organisasjonene:

Youth for Understanding (YFU)
Tilbyr ungdom mellom 15 og 18 år et skoleår i mange land over hele verden. YFU er en ikke-kommersiell og fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

AFS Norge Internasjonal Utveksling
AFS er en ideell organisasjon med formål om fred, og med 60 års erfaring med ungdomsutveksling for et skoleår. AFS arbeider for å gi ungdom mulighet til å lære mer om fremmede kulturer gjennom å leve i andre land. Man kan velge blant 60 land over hele verden. De har rullende inntak, så det lønner seg å søke tidlig.

EF Education First
Utvekslingsprogram for deg mellom 14 og 18 år. Reis bort et år, og opplev en ny kultur i USA, Storbritannia eller Irland.

Speak Norge AS
Et år på high school i USA, Canada, England, Australia eller New Zealand for deg mellom 14 og 18 år.

STS High School
STS organiserer skoleår for ungdom mellom 14 og 18 år i 20 land rundt om i hele verden.

United World Colleges (UWC)
Ta videregående på en av 11 kvalitetstunge UWC-skoler spredt over hele verden med klassekamerater fra 70 land! Grunnlag for opptak på UWC er personlige egenskaper, motivasjon og faglige resultater. Å gå på en UWC-skole blir ikke dyrere enn å gå på videregående hjemme i Norge på grunn av gode stipendordninger fra Lånekassen. Skolegangen, som leder til International Baccalaureate (IB) er likestilt med eksamen fra videregående skole ved opptak til norske universiteter og høgskoler.

Det franske kultursenter i Norge
Ta første vgs. på en lycée i Frankrike. Det franske kultursenteret fungerer som et ressurssenter og tilbyr språkkurs, råd og veiledning og er åpent for alle besøkende i Oslo sentrum.

Yrkesfaglig/lærling i utlandet

Du kan søke om å få støtte til å ta utdanningen i et annet land dersom den yrkesfaglige utdanningen du ønsker å gå på ikke finnes i Norge.

Mobilitet for elever og lærlinger (Erasmus+)
Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen er en del av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Dette er for deg som går på yrkesfag og vil ta noe av lærlingtiden din i utlandet. Du kan ikke søke som enkeltperson, men gjennom skolen.

Gjør det!
Gjør Det! er et gjensidig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland for ungdom under yrkesfaglig utdanning. Utvekslingen skjer som regel mellom en norsk bedrift eller utdanningsinstitusjon og en tilsvarende tysk partner. Utplasseringen varer fra 2 til 12 uker for norske deltakere i Tyskland, og fra 3 til 12 uker for tyske deltakere i Norge. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november.

Utenlandstilbud i regi av Osloskolen

En del av de videregående skolene i Oslo har egne utvekslingsavtaler med samarbeidsskoler i utlandet. Da reiser du ikke gjennom en utvekslingsorganisasjon, men det er skolen som organiserer. Det er som regel billigere og ofte får elevene mulighet til å få noe av undervisningen på norsk. Elevene bor gjerne hos vertsfamilier. Hvem som får reise bestemmes blant annet ut fra intervju. De ser på karakterer, fravær, orden/oppførsel, språkkunnskap og modenhet. Kunne dette være noe for deg? Henvend deg til din skole for å få mer informasjon!

Høyere utdanning i utlandet

Lånekassen gir lån og stipend til flere utdanninger i utlandet, og dekker i noen tilfeller også en del av skolepengene. Men vær oppmerksom på at det ofte kan ta lang tid å få organisert store og små detaljer, så start gjerne ett år i forveien med å samle inn informasjon om de ulike tilbudene. Du bør ikke reise ut før du vet hvilke muligheter du har når du kommer hjem.

Muligheter:

  • Du kan ta hele utdanningen din i utlandet, gjennom en organisasjon eller på egen hånd. Det finnes mange organisasjoner som gir informasjon til deg som vil studere i utlandet.
  • Du kan ta deler av utdanningen din i utlandet (for eksempel ex.phil og andre enkeltfag) gjennom en norsk organisasjon.
  • Du kan reise på utveksling, for eksempel gjennom høgskolen eller universitetet du går på.

Hele utdanningen i utlandet
Det finnes mange organisasjoner som kan gi deg informasjon og hjelp hvis du vil ta hele utdanningen din i utlandet. Noen formidler også studieplasser selv.

Noen organisasjoner

ANSA
0 45 44 (+47 22 47 76 00)
ANSA arbeider for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informerer om studiemuligheter i utlandet. De gir gratis veiledning og informasjon, og bistår studenter som har reist ut ved å gi trygghet, råd og støtte.
Drop-in på torsdager mellom kl. 14-18.

Bjørknes høyskole
Gir informasjon og veiledning om studiemuligheter i Storbritannia, Nederland, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Australia. Bjørknes formidler studieplasser innen blant annet medisin, fysioterapi og kiropraktikk.

Across the Pond
Studiemuligheter i Storbritannia. Her kan du få informasjon og veiledning

SONOR – Study Outside Norway
Gir informasjon og veiledning om studiemuligheter i Australia, USA, Storbritannia og New Zealand. Studier innen økonomi og administrasjon, kreative fag, informasjonsteknologi, realfag, helse og medisin, samfunn/humanistiske fag m.m.

KILROY education
KILROY education tilbyr gratis studieveiledning for deg som ønsker å studere i utlandet, både hvis du vil ta hele eller deler av utdanningen i utlandet.

American College of Norway
Er et 4-årig program der du går det første året i Moss, og de tre neste ved et universitet i statene. I USA er nemlig en bachelor 4-årig, mens den i Norge er 3-årig. Skolen har et nært samarbeid med University of North Dakota, men andre universiteter i USA kan også velges. Du kan kontakte SONOR får å få informasjon og veiledning. Du kan søke støtte fra Lånekassen.

Deler av utdanningen din i utlandet gjennom en organisasjon

Deler av utdanningen i utlandet kan for eksempel være et halvt år (ett semester) der du studerer noen emner (fag). Disse emnene kan du, hvis du får studiepoeng, ofte søke om å få godkjent som en del av graden din her hjemme om du velger å studere videre. Hvis du imidlertid bestemmer deg for å studere noe helt annet, er det fortsatt en super erfaring å ha bodd for seg selv i utlandet og studert. Organisasjonene med slike opplegg tilbyr forskjellige studier i forskjellige land. De koster ofte en del penger, men mange er godkjent av Lånekassen slik at du kan søke om støtte.

Kulturstudier
Tilbyr utviklingsstudier, freds- og konfliktstudier, antropologi og religion, spansk og flerkulturell pedagogikk i Nicaragua, Argentina, Ghana, India og Vietnam. Studiene består av ett semester (30 studiepoeng), og du kan søke støtte fra Lånekassen.

GOstudy
Tilbyr ex.phil/ex.fac med tilleggsfag som kulturforståelse og idrett i Mexico, Sydney, Cuba eller på Bali. GOstudy representerer ca 40 universiteter i utlandet og gir gratis informasjon og veiledning om du ønsker å studere i utlandet. Studiene består av ett semester (30 studiepoeng), og du kan søke støtte fra Lånekassen.

Kulturakademiet
Tilbyr både halvårs- og helårsstudier med blant annet ex.phil/ex.fac., filosofi, samfunnsstudier og språkfag i Barcelona, Berlin og Roma. Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Gateway College
Tilbyr en rekke halvårs- og helårsstudier i blant annet ex.phil, idrett, språk, journalistikk, mote og økonomi i New York, Los Angeles, Paris, Cape Town og på Bali.  Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Universitetet i Agder
Ex.phil og ex.fac på Lesbos i Hellas. 6 ukers undervisning i et kloster i Hellas i løpet av sommeren.

STS College
En rekke årsstudier i USA, Australia, New Zealand, Storbritannia og Italia. Gratis veiledning gjennom søknadsprosessen. Du får studiepoeng og kan søke støtte fra Lånekassen.

Utveksling

Skolen din
Mange høgskoler og universiteter har utvekslingsprogram for sine studenter. Det vil si at du kan reise gjennom et opplegg lærestedet har. Undersøk derfor om det aktuelle lærestedet har et utvekslingsopplegg for sine studenter.

ERASMUS
Erasmus er EUs studentutvekslingsprogram. Gjennom dette programmet kan de fleste norske universiteter og høgskoler tilby sine studenter studieplass ved skoler i EU. ERASMUS gir ikke anledning til å ta hele studier eller grader i utlandet, men åpner for studieopphold fra 3-12 måneder. Du kan lese mer om ERASMUS på nettsidene til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Nordplus
Et nordisk program for utveksling av lærere og lærerstudenter. Les mer om Nordplus.

Nyttige sider til deg som vil studere i USA

Norge-Amerika Foreningen
En ideell stipendorganisasjon som gir støtte til nordmenn som vil studere eller forske i USA/Canada. For rådgivning om universiteter og colleges i USA, samt informasjon, kan du besøke kontoret deres eller sende en mail.

Fulbright-kontoret
Tilbyr nøytral og gratis informasjon om studier i USA.

Godkjenning av studier

For å se om din utenlandske utdanning er godkjent i Norge kan du ta kontakt med NOKUT. De avgjør enkeltsøknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og kan gi deg informasjon om de norske autorisasjons- og godkjenningsordningene.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære linker

eurodesk.no
ANSA.no

Brosjyre

Ut i verden