Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Frivillig arbeid i utlandet

Synes du det virker spennende å jobbe som frivillig i utlandet? Mulighetene er mange!

Sist oppdatert: 12.7.2017

Om å jobbe som frivillig i utlandet

Gjennom å jobbe frivillig i utlandet får du muligheten til å gjøre noe for andre samtidig som du kan opparbeide deg betydningsfull kunnskap og erfaring. Ikke minst er det en gyllen anledning til å oppleve en ny kultur, og å skape opplevelser og minner for livet!

Det aller viktigste for deg som ønsker å jobbe frivillig, er at du er motivert og virkelig ønsker å gjøre en innsats. Som oftest stilles det nemlig ikke krav om formell kompetanse. Ta deg gjerne tid til å tenke over hva som engasjerer deg og hva du ønsker å bidra med.

Det varierer i hvilken grad den frivillige selv må betale for utenlandsoppholdet. Dette avhenger av hvilken organisasjon du reiser med og hvilket prosjekt du ønsker å jobbe på. Sjekk alltid hva det er du betaler for når en organisasjon tar betalt for å organisere utenlandsoppholdet ditt. Det finnes også muligheter som er gratis. Disse krever imidlertid ofte noe mer forberedelse og arbeid generelt, så sett deg godt inn i hva slike muligheter innebærer.

Vil du gjøre en forskjell? Da kan det være lurt å sette av god tid til å jobbe på prosjektet. Det tar nemlig en stund å komme skikkelig inn i arbeidsoppgavene, samt å bli kjent med dem du skal jobbe med og landet du skal bo i.

Noen organisasjoner du kan reise gjennom

(Volontør = frivillig)

Europeisk volontørtjeneste v/Aktiv Ungdom
Alder: 17-30 år (åpent for ungdom med spesielle utfordringer fra 16 år)
Hvor: Først og fremst EU-land, eventuelt EUs naboland
Hvor lenge: 2-12 måneder
Økonomi: Gratis
Gjennom dette voluntørprogrammet får du dekket reise, opphold og lommepenger. Du må søke gjennom en senderorganisasjon, for eksempel gjennom fritidsklubben, koret, idrettslaget eller menigheten. UngInfo kan også være din senderorganisasjon. Noen eksempler på hva du kan jobbe frivillig med: Barn og unge, miljøprosjekter, kulturprosjekter, ungdomspolitikk, dyrevelferd og helse.

Atlantis Utveksling
Alder: Fra 18 år og oppover. 16 års aldersgrense på noen av prosjektene.
Hvor: Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Hvor lenge: 1 uke- 6 måneder
Økonomi: Fra ca 6000-35 000, avhengig av hvor og hvor lenge du vil dra
Atlantis Utveksling er en non-profit-stiftelse som tilbyr frivillig arbeid i alle verdensdeler. Her har du mulighet til å jobbe som frivillig innen barnehjem, skole/utdanning, urbefolkningsprosjekter, helse, eldreomsorg, arbeid med funksjonshemmede, dyr, dykkeprosjekter og natur- og miljøprosjekter. Atlantis organiserer også andre utenlandsopphold som au pair og work and travel.

Projects abroad
Alder: Fra 16 år og oppover
Hvor: Afrika, Asia, Sør/Mellom-Amerika, Karibien, Stillehavet og Europa.
Hvor lenge: Fra 2 uker
Økonomi: 17 000- 77 000, avhengig av hvor og hvor lenge du vil dra
Gjennom Projects Abroad kan du velge blant mer enn 100 prosjekter i over 29 land. Du velger selv lengde på oppholdet, avreisedato og hvilket prosjekt du ønsker å jobbe på. Arbeidet kan kombineres med privatkurs i det lokale språket. Du kan kombinere frivillig arbeid på flere ulike prosjekter, og du kan kombinere oppholdet med reising på egen hånd.

Global contact
Alder: Fra 18 år
Hvor: Afrika, Latin-Amerika, Midtøsten og Asia
Hvor lenge: Fra 12 uker
Økonomi: Fra 18 000 dkk.
Global Contact er en dansk non-profit-organisasjon som formidler reiser for frivillig arbeid i flere land. På deres prosjekter reiser du sammen med andre frivillige, og bor vanligvis hos en vertsfamilie. Som frivillig kan du for eksempel jobbe på barnehjem i Nepal, undervise engelsk i Togo eller undervise i dans i Bolivia.

GoXplore 
Alder: fra 18 år
Hvor: Alle verdensdeler bortsett Europa
Hvor lenge: Fra 1 uke og opptil ett år
Økonomi: Fra ca 4500 nok og oppover, avhengig av hvor og hvor lenge du vil reise.
GoXplore organiserer mange ulike typer reiser til utlandet.  Du har muligheten til å  melde deg på Work & travel, Teach & Travel eller jobbe med frivillig arbeid innenfor områder som for eksempel sosial velferd, helse og undervisning. Du kan også jobbe tett med afrikanske dyr, lære engelsk til kinesiske barn eller jobbe som bartender i Australia. Det anbefales å melde seg på så tidlig som mulig, senest 2,5 mnd før avreise.

Internasjonal Dugnad
Alder: 16, 18 eller 20 års grense (se nedenfor)
Hvor: Alle verdensdeler
Hvor lenge: 2 uker-6 mnd.
Økonomi: 1500 kr, inkludert kost og losji, men eksludert reise.
Internasjonal dugnad arbeider for internasjonal forståelse, fred og solidaritet. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig. De tilbyr 2-3 ukers sommerleir i Europa, Asia og Afrika, samt enkelte mer langvarige arbeidsopphold. Aldersgrense er 16 år for å delta på leir i Norge, 18 år for å delta på leir i Europa, USA, Australia, og deler av Asia, og 20 år for å delta på leir i Afrika, Latin-Amerika og deler av Asia.

Peace Brigades International
Alder: fra 25 år
Hvor: Colombia, Guatemala, Honduras, Mexico, Indonesia, Nepal eller Kenya
Hvor lenge: 1-1,5 år
Økonomi: Gratis
Peace Brigades International (PBI) arbeider for å sikre enkeltpersoner og organisasjoner grunnleggende menneskerettigheter. Etter henvendelse fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner ledsager PBI enkeltpersoner og organisasjoner som kjemper for disse rettighetene. Du må ha tidligere erfaring fra internasjonalt arbeid. Søknader mottas hele året, og opptak skjer kontinuerlig.

FN Voluntør
Alder: fra 25 år
Hvor: Over 130 land
Hvor lenge: 6-12 måneder
Økonomi: Gratis
Har du en drøm om å jobbe i FN? FNs volontørprogram ble opprettet for å være en partner i utviklingsarbeid og hjelpeprosjekter verden over. FN voluntører må ha relevant arbeidserfaring, være minst 25 år gamle og ha noe akademisk eller teknisk utdanning. De hjelper blant annet til med å organisere valg, støtte fredsarbeid og humanitære prosjekt. UNV organiserer også siden onlinevolunteering.org som knytter utviklingsorganisasjoner og voluntører sammen.

AIESEC
Alder: mellom 18 og 30 år, studenter eller nyutdannet .
Hvor: Brasil, Mexico, Uganda, Kenya, Mozambique, Ghana, Indonesia, India, Nepal eller Kina.
Hvor lenge: 6 til 12 uker.
Økonomi: Deltagere dekker alt selv, programavgift er 5000,-
8 deltagere får alt dekket samt lønn. Dette prosjektet varer 9 måneder fra januar til september hvert år. Prosjektet passer for deg som ønsker å oppleve en ny kultur og samtidig utgjøre en forskjell i samfunnet du er i. Du får mulighet til å jobbe med prosjekter som er viktig for lokalsamfunnet du er i. AIESEC er en uavhengig not-for-profit organisasjon som er drevet av og for studenter.

IndiGo Travel
Alder: fra 18 år
Hvor: Blant annet Thailand, Vietnam, Filippinene, Indonesia, Fiji, Kina, Nepal, Sri Lanka, India og Kambodsja
Hvor lenge: Fra 1 uke til 3 måneder.
Økonomi: Fra ca. 2500 kr. ekskludert reise, lommepenger, vaksiner og visumkostnader.

IndiGo Travel organiserer resier med element av eventyr og frivillig arbeid i Asia. Organisasjonen har lang og bred kompetanse innen sine destinasjoner og skandinavisk personale på plass i Asia. Velg mellom prosjekter med dyr, barn og miljø i land som Thailand, Vietnam, Filippinene, Indonesia, Fiji, Kina, Nepal, Sri Lanka, India og Kambodsja.

Fredskorpset Ung

Alder: 18-35 år
Fredskorpset-ung er et eget program i Fredskorpset som henvender seg til ungdom. De arbeider for at unge mennesker fra ulike deler av verden skal møtes. Fredskorpset-ung sender ikke ut frivillige selv, men de har en oversikt over organisasjoner som sender ut deltakere. Under har vi listet noen av organisasjonene som samarbeider med Fredskorpset. Se deres nettsider for en utfyllende oversikt. De fleste av prosjektene har faste søknadsfrister. Disse finner du også på Fredskorpsets sider.

Communication for change
Alder: 18-25 år
Hvor: Afrika, Asia eller Latin Amerika
Hvor lenge: Samlet 12 måneder, 3 måneder i utlandet
Økonomi: Mulighet for støtte fra Lånekassen
Utvekslingsprogrammet er et samarbeid mellom Changemaker/Kirkens Nødhjelps og Norges KFUK-KFUM. Programmet tilbyr forberedelseskurs i Kenya, reise i tre måneder til Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner i sør og foredragsturnè i Norge. Du får også studere «Global forståelse 1» ved Høgskolen i Oslo og Akershus (30 studiepoeng)

MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)
Alder: 18-25 år
Hvor: Malawi, Mosambik eller Brasil
Hvor lenge: Samlet 12 måneder, 6-10 måneder i utlandet
Økonomi: Deltakeravgift på 10 000 kr + 10 000 kr i depositum. Reise, opphold, mat, lommepenger og språkkurs dekkes.
Søknadsfrist: 1. april (hvert år)
Et utvekslingsprogram for unge musikere, i samarbeid med Fredskorpset. Deltakerne arbeider i hovedsak på lokale kultursentre, hvor de gir og mottar opplæring i musikkteori, ensemble, musikkhistorie og andre relevante emner. Dette i tillegg til å delta i planlegging og gjennomføring av kulturelle aktiviteter. En del av utvekslingen er å formidle det en opplever, blant annet gjennom en blogg.

Idrettens fredskorps
Alder: 20 til 30 år
Hvor: Zambia, Malawi og Sør-Afrika
Hvor lenge: 12 måneder
Økonomi: Det meste dekkes
Vil du bruke idrettsbakgrunnen din i en spennende del av verden? Den enkelte idretts-fredskorpser bor hos vertsfamilie i et lokalsamfunn hele perioden. Du jobber med idrett og utvikling i lokalsamfunnet, med mulighet for å kombinere frivillig arbeid med studier på Norges idrettshøgskole.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Alder: 18-25 år
Hvor: Brigadene veksler mellom Brasil, Bolivia, Nicaragua, El Salvador eller Mexico (Chiapas) 
Hvor lenge:
1 år. ca. 5 måneder ute og 6 måneder med informasjonsarbeid i Norge
Økonomi: ca. 20 000 kr, men da er reise inkludert
En partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som støtter de Latin-Amerikanske folkenes rett til nasjonal selvbestemmelse og kamp for sosial likhet, demokrati og økologisk balanse. Brigadistene bor i vertsfamilier på landsbygda, jobber med lokale organisasjoner og deltar på politisk program. Tilbake i Norge jobber man med å spre sine erfaringer gjennom informasjonsarbeid. Det er en fordel med grunnleggende kunnskaper i spansk eller portugisisk.

Røde Kors Ungdomsdelegat
Alder: 21-28 år
Hvor: Endres jevnlig. I 2016/2017 er de i Nepal, Madagaskar og Colombia
Hvor lenge: 1 år. 1 mnd forberedelse, ca 9 mnd. ute og 2 mnd. informasjonsarbeid i Norge.
Økonomi: Gratis
Gjennom Røde Kors Ungdom kan du reise til Røde Kors-organisasjoner i andre land og arbeide for å styrke ungdomsarbeidet der. Du får mange ulike oppgaver, men informasjonsformidling er en viktig del av oppdraget.

VIL DU REISE MED EN RELIGIØS ORGANISASJON?

Det finnes flere utvekslingsprogrammer der religiøse organisasjoner står bak. Noen krever at du for eksempel deler deres verdigrunnlag, andre har ikke slike ønsker. Sjekk ut den enkelte organisasjon for mer informasjon.

Hald Internasjonale Senter
Alder:
18-25 år (krav om fullført videregående)
Hvor: Afrika, Sør-Amerika og Asia.
Hvor lenge: 6 måneder i et annet land, 6 ukers forberedelse, og etterarbeid
Økonomi: ca 90 000 kr. Mulighet for støtte fra Lånekassen.
Søknadsfrist: 15. mars
Hald internasjonale senter er en fagskole i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap og Laget har hvert sitt utvekslingsprogram. Strømmestiftelsens program «Act Now» fokuserer på fattigdomsbekjempelse. NMS har programmet «Connect» med fordypning i misjon, og Laget har programmet «Focus» der de arbeider med ledertrening og bistand. Undervisning og informasjonsarbeid er inkludert i programmene.

Misjonsalliansen
Alder: 19 år og oppover
Hvor: Equador og  Filippinene
Hvor lenge: Det er opp til deg, men minst 4 måneder anbefales
Økonomi: Du dekker selv utgiftene. Minimum 30 000 kr for 4 mnd.
Misjonsalliansen arbeider med diakonalt arbeid og utviklingsarbeid i flere land. Du kan blant annet jobbe som hjelpelærer i engelsk, fotballtrener, informasjonsmedarbeider, assistent ved handikapsentrene og på barnehjem. Som frivillig får du innblikk i hvordan bistandsarbeid kan fungere i praksis.

Kirkens Nødhjelp – Ledsagerprogrammet
Alder: fra 25 år
Hvor: Palestina og Israel
Hvor lenge: 3 måneder i Palestina og Israel, samt informasjonsarbeid i etterkant.
Økonomi: Gratis
Som ledsager skal du gi beskyttelse og besøke palestinsk sivilbefolkning, støtte opp om aktiviteter til israelsk fredsbevegelse, vise solidaritet med palestinske kirkesamfunn og informere til nettverk og medier i Norge. Kirkens Nødhjelp utlyser stillinger med jevne mellomrom.

LYST Å JOBBE I NATUREN?

Har du lyst til å arbeide på gård eller med miljøprosjekter ute i naturen? Her er noen av organisasjonene som driver med det. I tillegg har flere av organisasjonene over natur-prosjekter, for eksempel Atlantis og Projects Abroad.

Earthwatch
Earth Watch involverer frivillige i vitenskapelige undersøkelser. De arrangerer ekspedisjoner der du blant annet kan arbeide med dyr og biodiversitet, arkeologi, og evaluere konsekvenser av klimaforandringer. De har også ekspedisjoner for unge mellom 15 og 18 år der man blant annet kan arbeide med hvaler, haier, regnskog, havskilpadder eller dra på elvebåt i Amazonas.

World Wide Opportunities on Organic Farms
World Wide Opportunities on Organic Farms er et verdensomspennende nettverk av organisasjoner, og på nettsiden deres kan du finne gårder der du kan arbeide frivillig mot kost og losji, samtidig som du lærer om organisk dyrking og livsstil. WWOOF knytter sammen mennesker som vil arbeide frivillig med gårder der de ser etter frivillige arbeidere. Du kan velge en vertsfamilie og ta direkte kontakt med dem for å avtale et opphold. Frivillige betaler ikke for oppholdet og blir heller ikke betalt. Et lite gebyr betales til WWOOF-organisasjonen for å kunne opprettholde nettverket. Det kan være store forskjeller fra gård til gård, så sjekk arbeidstid, hvor mange arbeidsdager per uke du er forventet å jobbe og hvilke arbeidsoppgaver du vil få.

Obs!
Sjekk alltid oppdatert pris på nettsidene til organisasjonene, og sjekk hva som er inkludert i prisen:

  • Flybilletter?
  • Kost og losji?
  • Forsikring?
  • Språkkurs?
  • Henting og levering fra/til flyplassen?
  • Hvor tett oppfølging får du?

Les mer under Nyttige tips.

Ta kontakt med aktuelle organisasjoner for mer informasjon om prosjekter, pris, krav for å søke osv.  Flere organisasjoner holder informasjonsmøter om sine prosjekter – sjekk hjemmesider og/eller ta kontakt for å finne ut mer.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære linker

eurodesk.no
ANSA.no

Brosjyre

Ut i verden

Frivillig arbeid

aktivungdom.no