Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Ta opp fag

Det finnes flere veier til generell studiekompetanse. Enten du vil forbedre fag eller fullføre vitnemålet - her kan du se de forskjellige mulighetene.

Sist oppdatert: 10.7.2017

Når du tar opp fag, tar du det oftest opp som privatist. Som privatist betaler du for eksamen i fag du trenger å ta. Oppmelding og mer informasjon finner du på privatistweb.no.

Man kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året: mellom 25. august og 15. september eller mellom 15. januar og 1. februar.

Man betaler en eksamensavgift per fag. Prisen i 2017 er 1 000 kr pr. fag man tar for første gang. Hvis du vil ta opp fag fordi du vil forbedre karakteren din, koster det 2 000 kr pr. fag. Dette er bare en betaling for selve eksamen, men det finnes muligheter for undervisning også:

Privatskoler

Ved privatskolene kan du betale for selve undervisningen. Det kan være greit hvis du vet at du sliter med faget og har vanskeligheter med å komme gjennom pensum. Det koster imidlertid en del penger så vurder om du kan lese opp til eksamen på egenhånd eller ikke. Eksempler på privatskoler er Bjørknes, Sonans og Akademiet. Hva skolene tilbyr varierer så kontakt skolene for å finne ut av hva du kan få undervisning i, og hva det koster.

Hospitering

Hospitering betyr at du følger undervisning ved en offentlig videregående skole. Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese og hør om du kan få følge undervisningen. Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe å få kunne stille spørsmål og å følge med i timene.

Lese selv

Det er fullt mulig å ta faget som privatist uten å følge noen form for undervisning. Hvis du er motivert nok, eller har vokst en del i løpet av årende og lært en del utenfor skolen kan det bidra til at du faktisk kan lese pensum på egenhånd. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget. Hvordan du forbereder deg til eksamen er ellers opp til deg.

Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan oppnå generell studiekompetanse etter yrkesfag ved å fullføre og bestå Påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Det er ett år med bare teoretiske fag. Før dette må du ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse. Les mer om påbygging, hvilke fag du må ta osv på vilbli.no. Husk at dette er et år med mye teori og at overgangen kan være tøff fra å ha hatt lite teori og mye praksis de to første årene.

23/5-regelen

23/5-regelen gir deg som er litt eldre og ikke har fullført videregående opplæring, en mulighet til å søke høyere utdanning. For å søke høyere utdanning på grunnlag av 23/5-regelen må du være fylt 23 år i løpet av opptaksåret, og ha fem års yrkesespraksis og/eller utdanning.

Yrkespraksis kan være

  • omsorgsarbeid (for eksempel hvis du er hjemme med barn)
  • militær- eller siviltjeneste
  • lønnet arbeid

Utdanning kan være

  • fullførte kurs i videregående opplæring
  • Folkehøgskole

Fyller du disse kravene til yrkespraksis og/eller utdanning, er det nok med følgende fag for å få generell studiekompetanse: norsk, engelsk, matte, naturfag, historie og samfunnsfag. Se samordnaopptak.no for mer informasjon.

Realkompetanse

Er for deg som ikke har generell studiekompetanse  og som fyller minst 25 år i søknadsåret. Da kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse enkelte steder. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på en annen måte. Hver enkelt skole vurderer hva som kvalifiserer som realkompetanse, så kontakt det aktuelle lærestedet hvis du lurer på om du er kvalifisert som realkompetansesøker.

Voksenopplæringen

Er du over 25 år? Har du grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående skole? Da kan du søke om undervisning gjennom voksenopplæringen. Fra og med det året du fyller 25 år, har du som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående, etter søknad, rett til videregående opplæring (voksenrett). Retten gjelder også for innvandrere med oppholdstillatelse og som ikke har fullført videregående i hjemlandet.

Du har også rett til å få kartlagt din realkompetanse i forhold til ønsket sluttkompetanse. Voksne med rett til videregående opplæring skal primært få undervisning sammen med andre voksne. Har du spørsmål om voksenopplæring? Kontakt Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!