Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Støtteordninger

Skal du søke støtte til ditt prosjekt eller organisasjon? Det finnes flere forskjellige støtteordninger med den hensikt å støtte et bestemt formål. Kanskje noen av disse passer for deg og ditt tiltak.

Sist oppdatert: 16.9.2016

Aktiv Ungdom

www.aktivungdom.eu
Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring og mobilitet. Aktiv Ungdom i Norge deler ut i underkant av 16 millioner kroner hvert år til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. Aktiv ungdom gir blant annet støtte til ungdomsprosjekter gjennom delprogrammet Ungdomsinitiativ.

Eurodesk
www.eurodesk.no
En informasjonstjeneste rettet mot barn og unge fra 10 til 30 år. Inneholder en oversikt over støtteordninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor temaene antirasisme, arbeid i utlandet, demokrati, forskning, helse, informasjonsteknologi, jobbhospitering, konkurranser, kultur, lærere, like muligheter, livslang læring, media, menneskerettigheter, miljø, opplæring, skole, sport, språkopplæring, studenter, studere i utlandet, studiebesøk, trainee, ungdomsarbeidere, ungdomsinformasjon, ungdomsinitiativ, ungdomsorganisasjoner, ungdomsutveksling og vennskapsby.

Frifond
www.frifond.no
Frifond er en støtteordning for lokal aktivitet blant barn og unge. Frifond har ingen søknadsfrister, enkle søknadsskjema og kjapp saksbehandling. Frifond musikk fordeler penger til for eksempel bandutstyr og konserter, Frifond teater til teaterforestillinger og dansegrupper og Frifond barn og unge til film, festivaler, seminarer, bygging av skateboardramper, dataparty og mye annet. For å få støtte må aktiviteten skje der du bor, man må være minst tre personer og minst 1/3 må være under 26 år. Les mer og søk på deres nettside.

LNU
www.lnu.no
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forvalter forskjellige typer støtteordninger til organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid, lokal aktivitet og nye måter å jobbe på.

Mangfold og inkludering
www.lnu.no/stotteordninger
Mangfold og inkludering er en av LNU’s støtteordninger. Støtteordningen er for barn og unge som ønsker å bruke sin fritid på å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Legathåndboka
www.legathandboken.no
Oversikt over 2.300 fond, legater, stiftelser og andre støtteordninger for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og andre formål. Vi har legathåndbøka på Unginfo – kom gjerne innom og ta en titt!

Nordisk barne- og ungdomskomité
www.norden.org
Tilskuddsordningen skal sørge for å styrke den nordiske identitet gjennom å styrke barn og ungdoms deltakelse i aktiviteter som dreier seg om kulturelle, politiske og sosiale spørsmål i Norden, samt å gi barn og unge større mulighet for å styrke den nordiske profilen i internasjonale sammenhenger. Ordningen omfatter prosjekttilskudd og organisasjonstilskudd.

Nordisk ministerråd
www.nordiskkulturfond.org
Fondet skal fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene. Fondet beskjeftiger seg med et bredt kunst- og kulturspekter og omfatter både amatører og profesjonelle med fokus på organisasjonssamarbeid.

Norsk kulturråd
www.kulturrad.no
Norsk kulturråd støtter til nyskapende prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og aktivitet i kunst-og kulturtilbudene til barn og ungdom. Det kan også søkes om midler til tiltak som fremmer barn og ungdoms egne kulturuttrykk.

Sparebankstiftelsen DnB NOR
www.sparebankstiftelsen.no
Stiftelsen gir støtte til lokale allmennyttige prosjekter som gir lokalsamfunnet et løft og bidrar til at ildsjeler får realisert sine ønsker, til nytte og glede for mange.

Trafo.no
trafo.no/penger
Trafo.no er nettsted for ungdom mellom 16 og 22 år. Gir pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter, samt workshops.

 

Trenger du hjelp til å skrive en søknad kan du klikke her.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære linker

frifond.no