Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Vold og overgrep

Sist oppdatert: 31.1.2017

Overgrepsmottaket
oslo.kommune.no/dognapne-vakttjenester/overgrepsmottaket/
Storgata 40
23 48 70 90
Døgnåpent
Gratis, taushetsplikt

Akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, uavhengig av politianmeldelse.

Alarmtelefonen for barn og unge
116111.no
116 111 / Sms: 417 16 111
Fra utlandet: 0047 954 11 755 (ikke gratis, men de kan ringe tilbake)
alarm@116111.no
Døgnåpent
Gratis

For deg som opplever, eller kjenner noen som opplever, vold i hjemmet, er utsatt for overgrep  eller står i andre vanskelige situasjoner. Du kan også ringe direkte til Barnevernvakten i Oslo på  telefon 22 70 55 80 eller 22 70 55 81. De er der for å hjelpe deg eller noen du er bekymret for,  enten ved å gi råd og veiledning over telefon eller ved å møte deg der du er.

Krisetelefonen og Oslo krisesenter
oslokrisesenter.no
22 48 03 80
postmaster@oslokrisesenter.no
Døgnåpent
Gratis, anonymt

Les mer på Akutt.

Dinutvei.no
dinutvei.no
22 59 55 00

Nasjonal veiviser til hjelpetilbud og informasjon om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Har også en spørsmål-svartjeneste.

Politiet
Grønlandsleiret 44
02 800 (Direktenummer) / 112 (Nødnummer)

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte
incest80057000.no
800 57 000
post@incest80057000.no
Døgnåpent

For barn og voksne som har vært utsatt for seksuelt misbruk, og deres pårørende.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt
dixi.no
Arbinsgate 1
22 44 40 50 / 930 58 070
dixi@dixioslo.no
Man-fre 9-15
Gratis

Tilbud til voldtektsutsatte og pårørende. Tilbyr samtaler, rådgivning, gratis advokathjelp og nyttig informasjon. Arrangerer også temakvelder og foredrag.

Støttesenter mot incest
sentermotincest.no
Akersgata 1-5, 2 etg. (inngang 1)
23 31 46 50
post@smioslo.no

Åpent hus mandag til fredag hvor du kan komme innom for å prate, bruke PC eller møte andre som er/har vært i samme situasjon. De tilbyr individuelle og gruppebaserte samtaler.

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM)
ssmm.no
Storgata 3
22 42 42 02
post@ssmm.no

For menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbyr blant annet samtaler, selvhjelpsgrupper og telefonkontakt.

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)
sexologi.no
Torggata 9 A
22 33 51 90
ikst@sexologi.no
Gratis

Tilbyr blant annet samtaletilbud for de som har begått seksuelle overgrep eller er redde for å begå overgrep.

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Les mer
De fleste HFU er for unge mellom 12 og 24 år.
Gratis

Det finnes minst én helsestasjon for ungdom i hver bydel, og én for kjønn og seksualitet (13-30 år). Her jobber det leger, helsesøstre og noen steder psykologer, som har taushetsplikt. Du kan ta kontakt over telefon eller stikke innom for en prat – du trenger ikke bestille time.

Obs! Helsestasjonene er ikke åpne alle dager i uken. Her finner du kontaktinfo til de ulike bydelene. Du kan besøke helsestasjonene uavhengig av hvilken bydel du bor i.

Sjekk linken over eller bruk Facebook for åpningstider og aldersgrenser.

Stiftelsen Tryggere
tryggere.no
Brugata 1
917 61 562 (Bjørn)
bl@tryggere.no

Tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper.

Landsforeningen for voldsofre
voldsoffer.no
Tjernfaret 29
22 16 40 00 / Gratis advokatvakttelefon: 481 00 555

Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
voldsoffererstatning.no
Storgata 3
78 98 96 40
rkk.oslo@voldsoffererstatning.no
Man-fre 9-15

Her kan du som har blitt utsatt for kriminalitet få samtale, råd, veiledning og støtte.

Alternativ til Vold (ATV)
atv-stiftelsen.no
Lilletorget 1
22 40 11 10
post@atv-stiftelsen.no
Over 18 år

Behandlingstilbud for deg som har et volds- eller aggresjonsproblem og bruker fysisk og/eller psykisk vold mot din partner.

MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
mirasenteret.no
Storgata 38
22 11 69 20
post@mirasenteret.no

Møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbyr blant annet noen å snakke med, krisehjelp, råd og veiledning (herunder vold i nære relasjoner og tvangsekteskap), og mulighet for å bli kjent med andre.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
rodekors.no
815 55 201
info.tvangsekteskap@redcross.no
Man-fre 9-16

For deg som trenger hjelp, råd eller kunnskap om tvangsekteskap.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
jurk.no
Skippergata 23
22 84 29 50
Gratis

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til JURK.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære linker

ung.no
gratiskondomer.no