Toppmeny: Generell informasjon om UngInfo.
Hovedmeny: Våre hovedkategorier.
Klikk her for å lukke.
Undermeny: Når du har valgt en hovedkategori kan du sjekke undermenyen for nærmere informasjon om kategorien.
Sidemeny: Hurtiglinker til brosjyrer og ofte stilte spørsmål. Send inn spørsmål via skjema, hurtigsøk og printeknapp.
HJELP

Kontrakt/husleie

Du bør alltid ha kontrakt når du leier en bolig. Da har du og utleier en skriftlig avtale om rettigheter og plikter.

Det finnes flere standard leiekontrakter, men vær klar over at utleier kan komme med egne kontrakter. Du må lese nøye igjennom den og vurdere om du vil skrive under på det som står der. Hvis det er noe du er uenig i, kan du på en høflig måte ta opp dette med utleier. Vær klar over at du ved å gjøre dette kan risikere at utleier bestemmer seg for å gi leiligheten til den neste på lista, som kanskje ikke stiller de samme kravene som deg. Er du usikker på kontrakten kan du komme innom Unginfo og få hjelp.

En husleiekontrakt kan ikke gå på tvers av husleieloven. Husleieloven gjelder også selv om du bare har en muntlig kontrakt. Godtar du en ulovlig kontrakt, vil husleieloven overstyre dette.

Det finnes forskjellige typer standardkontrakter. Leieboerforeningen tilbyr standardkontrakt som følger husleieloven. Du kan også finne en leiekontrakt hos Forbrukerrådet.no. Huseiernes Landsforbund tilbyr også standardkontrakt men pålegger leietaker et større vedlikeholdsansvar enn andre kontrakter. Dette kan være noe å ha i bakhodet når du skriver under.

Når du skal skrive under på en kontrakt bør du være oppmerksom på om kontrakten er tidsbestemt eller tidsubestemt.

 • Tidsbestemt leiekontrakt betyr at kontrakten er avtalt for en bestemt tid. Da bør du se etter hva kontrakten sier om muligheten til å si opp. Det kan for eksempel stå: “Leieforholdet kan i leieperioden ikke sies opp av noen av partene.” Det vil si at ingen av partene kan si opp i løpet av den perioden som er avtalt, og at du dermed må bli boende ut leietiden selv om du har lyst til å flytte.
 • Med en tidsubestemt avtale er ikke opphørstidpunktet skrevet i leieavtalen. Da har man muligheten til å si opp leieforholdet selv om man har skrevet under på en 3-års kontrakt for eksempel.

Du kan få tak i en standard leiekontrakt på UngInfo.

Depositum

 • Depositum betyr sikkerhet/pant. Det er din garanti for at du kan erstatte noe du eventuelt ødelegger.
 • Pengene skal settes inn på en felles sperret konto i ditt navn, som kun kan opprettes og sies opp med både utleier og leietaker tilstede. Ikke godta å sette inn penger på en konto som kun utleier disponerer!
 • Det er tillatt å kreve depositum tilsvarende 6 måneders leie, men det er mest vanlig med 3 måneder.

Husk at depositumet er dine penger, så rentene er det du som skal få. Utleier skal betale for opprettelse av depositumskonto (jfr §4-4 i husleieloven).

Husleie

 • Det finnes ingen satser på hva man kan ta i husleie. Men ifølge husleieloven kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som er vanlig leie for tilsvarende bolig. Som leier trenger du derfor ikke å godta en urimelig høy leiepris (jfr i § 4-1 i husleieloven). Synes du det er for dyrt er det enklere å se etter noe rimeligere, enn å diskutere prisen med utleier.
 • Dersom du lurer på om leien er på et normalt nivå, kan du sammenligne boligannonsen med tilsvarende boliger i samme område.
 • Hvis du sliter med å betale husleie fordi husleien er for stor i forhold til inntekten din, kan du søke om bostøtte. Bostøtte er en månedlig utbetaling fra kommunen og Husbanken som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt.

Viktig om husleie

 • Husleien kan ikke økes årlig med mer enn konsumprisindeksen, på cirka 3 %.
 • Husleien kan tidligst endres ett år etter forrige gang man avtalte leieprisen. Man kan derfor regulere husleien kun én gang i året.
 • Du skal ha skriftlig varsel minst en måned før utleier kan forandre leien, som det står i §4-2 i husleieloven.
 • Etter 3 år kan leien reguleres til gjengs leie. Dvs. at leien kan justeres mer enn konsumprisindeksen slik at den kommer på nivå med leien for tilsvarende hus eller leiligheter i markedet.
 • De eneste tilleggene som kan kreves, i tillegg til leien, er garanti eller depositum og utgifter til strøm og oppvarming. Utleier har altså ikke lov å til å kreve dekning for vasking, parabolantenne, porttelefon eller “fellesutgifter”. Det kan heller ikke kreves gebyr for opprettelse av leiekontrakt eller depositumskonto. Dersom du har betalt ulovlige gebyrer eller leietillegg, står det i husleielovens § 4-4 at du kan kreve dette tilbakebetalt av utleier.

Du kan lese hele husleieloven her.

Tilbake til toppen

Send oss ditt spørsmål

Print ut denne siden

Besøk oss

Besøk oss

Vi har et åpent senter for alle mellom 13-27. Vi hjelper med alt - jobbsøk, utdanning, boligjakt. Du kan også låne PC, printe ut og få rett kopi. Kom til Møllergata 3 mellom kl 11 og 17.

Alt er gratis!

Populære lenker

De mest populære linkene til å finne bolig.
finn.no
hybel.no
jussbuss.no